Gebruiksvoorwaarden

Overzicht

Deze website wordt beheerd door Siyata Mobile. Op de hele site verwijzen de termen “wij/we”, “ons” en “onze” naar Siyata Mobile. Siyata Mobile biedt deze website aan, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en services die via deze site verkrijgbaar zijn, aan u, de gebruiker, afhankelijk van uw aanvaarding van alle voorwaarden, beleid en opmerkingen die hierin zijn opgenomen.

Met uw bezoek aan onze website verplicht u zich aan onze “Service” en stemt u ermee in gebonden te zijn door onderstaande algemene voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief de aanvullende algemene voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via hyperlink. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of aanbieders van content zijn.

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door enig deel van deze website te openen of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle algemene voorwaarden van deze overeenkomst, is het u niet toegestaan om de website te openen of services te gebruiken. Indien deze gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, dan is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze gebruiksvoorwaarden.

Nieuwe onderdelen, content of hulpmiddelen die aan de huidige website worden toegevoegd vallen eveneens onder de gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden op ieder willekeurig moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om onderdelen van onze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik of opening van de website na het plaatsen van wijzigingen vormt aanvaarding van die wijzigingen.

Auteursrecht en handelsmerk

Alle inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Siyata Mobile. Wij zijn niet verantwoordelijk voor content op websites die door andere partijen dan Siyata Mobile worden beheerd. Het logo van Siyata Mobile en alle andere namen van producten of services of slogans op de site zijn geregistreerde handelsmerken en/of handelsmerken onder algemene bepalingen van Siyata Mobile en/of diens leveranciers of licentiehouders, en mogen niet worden gekopieerd, nagemaakt of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Siyata Mobile of de toepasselijke handelsmerkhouder. Bovendien is de uitstraling van de site, inclusief alle kopteksten van pagina’s, speciale illustraties, knoppictogrammen en scripts, het servicemerk, handelsmerk en/of huisstijl van Siyata Mobile en mag niet worden gekopieerd, nagemaakt of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemmig van Siyata Mobile. Alle overige handelsmerken, geregistreerde handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen of logo’s die op de site worden genoemd zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Verwijzing naar producten, services, processen of andere informatie met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling daarvan door Siyata Mobile. Andere logo’s, producten en bedrijfsnamen die hierin worden genoemd zijn mogelijk de handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Links naar andere websites

Deze website bevat mogelijk links naar websites die door andere partijen dan Siyata Mobile worden beheerd. Dergelijke links worden uitsluitend als referentie aangeboden. Wij hebben geen zeggenschap over dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud of de privacy of andere praktijken van dergelijke websites. Verder is het aan u om voorzorgsmaatregelen te nemen teneinde ervoor te zorgen dat alle links die u selecteert of software die u downloadt (ongeacht of dat van deze website of andere websites gebeurt) vrij zijn van zaken als virussen, storingen of andere zaken die destructief van aard zijn. Het feit dat wij links naar dergelijke websites opnemen, impliceert op geen enkele wijze goedkeuring van het materiaal op dergelijke websites of enige associatie met hun beheerders.

Volledige overeenkomst

Indien wij nalaten om enig recht of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, zal dit niet worden uitgelegd als een afstandsverklaring van dergelijke rechten of bepalingen.

Deze gebruiksvoorwaarden en ander beleid of bedrijfsvoorschriften die door ons op deze site in verband met de service worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraken tussen u en ons. Ze regelen uw gebruik van de service, waarbij eventuele eerdere of gelijktijdig gedane overeenkomsten, communicaties en voorstellen tussen u en ons, hetzij mondeling of schriftelijk (inclusief, maar niet beperkt tot eerdere versies van de gebruiksvoorwaarden), worden vervangen.

Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden mogen niet worden opgevat in het nadeel van de partij die deze heeft opgesteld.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

U kunt de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden op ieder willekeurig moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, ieder onderdeel van onze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortdurende gebruik of opening van de website na het plaatsen van wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden vormt aanvaarding van die wijzigingen.

Contactgegevens

Vragen over de servicevoorwaarden kunt u sturen naar sales@siyatamobile.com.